Nederlands Indexers Netwerk (NIN)

Het Nederlands Indexers Netwerk is een informeel samenwerkingsverband van indexers werkzaam in Nederland of het Nederlandse taalgebied. Het gaat daarbij zowel om het leveren van indexen of registers voor boeken, tijdschriften of losbladige uitgaves, als het verzorgen van indexen voor elektronische media, zoals websites, databases of e-books. Het lidmaatschap van het netwerk staat open voor iedereen die zich beroepsmatig bezig houdt met indexeer-activiteiten zoals hierboven omschreven, of een opleiding daartoe volgt. Het netwerk stelt zich ten doel om de belangen van indexers te behartigen door:

  • Het bevorderen van de bekendheid van het beroep onder het algemeen publiek, en in het bijzonder bij uitgevers, ICT-bedrijven en opleidingsinstituten in Nederland.
  • Het bevorderen van contacten tussen indexeerders onderling, in binnen- en buitenland, en het leggen van contacten met aanverwante organisaties in Nederland.
  • Het bevorderen van de kwaliteit van het indexeerwerk in Nederland, door het aanbieden van workshops, conferenties, intervisie, mentoring etc.

Netherlands Indexers Network (NIN)

The Netherlands Indexing Network is an informal network of indexers working in the Netherlands or the Dutch language. These could be indexes for books, journals or loose leaf publications, as well as indexes for electronic media, such as websites and databases. Membership of the network is open to professional indexers in the Netherlands, or anyone wishing to become a professional indexer, working in the Netherlands or in Dutch. The network aims to promote the interests of indexers by:

  • Promoting awareness of indexing as a profession among the general public, and especially among publishers and ICT-firms.
  • Promoting contacts between indexers in the Netherlands and abroad, and liaising with relevant organizations in the Netherlands.
  • Promoting the quality of indexing in the Netherlands by offering workshops, conferences, mutual learning, mentoring schemes etc.