NIN lidmaatschap

NIN is een informeel netwerk, geen officiële vereniging of stichting. Indien u zich beroepsmatig bezighoudt met indexeer-werk of daarvoor een opleiding volgt en u heeft een band met Nederland en/of de Nederlandse taal dan kunt u zich aansluiten bij ons netwerk. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan ons netwerk. De voordelen van het NIN lidmaatschap zijn dat u in contact komt met collega’s. Daarnaast kunt u profiteren van voordelen die door onze zustermaatschappijen in het buitenland worden aangeboden, zoals kortingen op congresdeelname, webinars en een korting op het kwartaal-vakblad The Indexer, en kunt u  lid worden van één van de zogenaamde SIGs (special interest groups) van de ASI (American Society for Indexing) die weer additionele voordelen bieden.

Wilt u lid worden? Ga dan naar de contactpagina en stuur ons een lidmaatschapsverzoek.

NIN membership

NIN is not association or foundation, but an informal network. You can join our network if you are professionally involved in indexing work or training to become an indexer. You should also have a relationship with the Netherlands and / or the Dutch language. There are no fees for joining our network. The benefits of NIN membership are, of course, that you come in contact with colleagues. Additionally, you can take advantage of benefits offered abroad by our sister organizations, such as discounts on conference fees, webinars and a substantial reduction on the subscription rate for the quarterly journal The Indexer. And you can join one of the SIGs (special interest groups) of ASI (American Society for Indexing) that offer additional benefits to its members.

Want to join? Go to the contact page and send us a membership request.